A A
Koninginneweg 34a te Zandvoort  |  Routebeschrijving

Corona vaccinatie – afspraken 2024

Reguliere vaccinatieronde voorbij
Afgelopen najaar heeft de reguliere vaccinatieronde plaatsgevonden. Alle patiënten hebben drie maanden de tijd gehad om een covid-vaccinatie te halen. De reguliere vaccinatieronde is nu voorbij. Er is geen inhaalvaccinatieronde.

Vaccinatie alleen voor selecte groepen
De vaccinatie nu alleen nog te halen voor een paar, selecte groepen:

  1. Zwangeren (zonder verwijzing)
  2. Patiënten met een medische indicatie voor een extra vaccinatie (hoog risico groepen), bijvoorbeeld mensen die chemotherapie of een orgaantransplantatie ondergaan. Dit gaat op verwijzing van de medisch specialist. De huisarts heeft hierin geen rol.
  3. Wanneer een behandelend arts het noodzakelijk acht, kan op individuele basis ook zonder medisch hoog risico verwezen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ouders van een kind dat een stamceltransplantatie ondergaat. Ouders kunnen dan gevaccineerd worden (ringvaccinatie). In deze uitzonderlijke situatie kan de vraag voor een verwijzing bij de huisarts terecht komen.

Let op. Het gaat in deze laatste groep dus niet om patiënten die op basis van leeftijd of bijvoorbeeld een nieuwe diagnose astma in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij zullen moeten wachten op een eventuele nieuwe vaccinatieronde in het najaar. Zie ook het bericht van het NHG over het corona-vaccinatiebeleid.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat GGD-medewerkers patiënten zonder verwijsbrief naar de huisarts sturen. Als we hier signalen over krijgen, nemen wij contact op met de GGD.

Informatie over het vaccinatiebeleid vind je op:

Actueel

19/03

Patiënten enquete?

Wilt u meewerken aan onze patiënte...

Lees meer
16/01

Na 20 jaar afscheid nemen...

...Miranda Reuderink, onze POH-S en...

Lees meer
Archief