A A
Koninginneweg 34a te Zandvoort  |  Routebeschrijving

Het behandelwensengesprek

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen. Daarom is het goed om te bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en zorg.

Uw zorg- en behandelwensen bespreken
Bespreek uw wensen met uw familie en met uw (huis)arts. Dit heet een ‘Behandelwensengesprek’. Hierin bespreekt u onder andere:
– Hoe u in het leven staat
– Of u weleens heeft nagedacht over welke behandelingen u wel of niet meer wilt ontvangen
– Of u thuis verzorgd wil worden en hoe u denkt over het wonen in een verpleeghuis.
– Of u gereanimeerd zou willen worden
– Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Dit heet een volmacht.
De huisarts schrijft uw wensen in uw dossier.

Uw zorg- en behandelwensen opschrijven
U kunt uw wensen ook zelf opschrijven, eventueel met hulp. Er zijn verschillende verklaringen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Deze verklaring(en) op papier kunt u aan uw huisarts geven. De huisarts voegt ze toe aan uw dossier en overlegt met u bij welke zorgverleners uw wensen ook bekend moeten zijn.

Van gedachten veranderd?
Het kan zijn dat u later van gedachten verandert of twijfelt aan uw beslissing. Het is goed om dit dan tegen uw familie en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit makkelijk veranderen in uw dossier.

Meer informatie?
Bij uw huisarts kunt u informatie opvragen of uw verklaringen inzien. Via deze websites kunt u ook betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw behandelwensen en niet zozeer over het levenseinde.

www.thuisarts.nl/levenseinde
Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde
Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen
Ik wil nadenken over reanimatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
Hierop vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?
Hoe stel ik een wilsverklaring op?

Actueel

15/07

Zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur...

Lees meer
26/07

Medicijnafval

Heeft u een medicijn niet meer nodi...

Lees meer
Archief