A A
Koninginneweg 34a te Zandvoort  |  Routebeschrijving

Duurzaamheid – tegengaan medicijn verspilling

Het veranderende klimaat heeft invloed op de gezondheid. Onze praktijk streeft naar minimaliseren van gezondheidsproblemen door klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan. Ook proberen we ons aandeel in CO2 uitstoot, vervuiling en verspilling te
minimaliseren. Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat u zelf kunt doen, vraag het ons of aan de apotheker.

Zorg voor onze waterkwaliteit

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. 

De kwaliteit van ons kraanwater is nu nog goed. Maar die kan in de toekomst onder druk komen te staan. Door vergrijzing gaan we meer medicijnen gebruiken. Maar ook de effecten van klimaatverandering dragen hier aan bij. Zo is er minder verdunning bij langdurige lage waterstanden. Maatschappelijk hebben we steeds meer aandacht voor medicijnresten in ons water en thema’s als ‘antibioticaresistentie’ en ‘hormoonverstorende stoffen’. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van onze wateren met vreemde stoffen terug te dringen. Dit lukt alleen met een aanpak over de hele keten – van ontwikkeling en toelating van medicijnen, voorschrijven en gebruik, tot afval en zuivering.

Medicijnafval

Naast de normale route via het toilet komt een klein deel van de ongebruikte geneesmiddelen rechtstreeks via de gootsteen in het riool terecht. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Iedereen kan zelf bijdragen aan de zorg voor het milieu. Breng oude en ongebruikte geneesmiddelen of restanten terug naar de apotheek of naar een inleverpunt voor klein chemisch afval van de gemeente. Spoel glazen flesjes met geneesmiddelen niet om. Medicijnen mogen nooit door het toilet of de gootsteen gespoeld worden.

Zie ook: Ketenaanpak medicijnresten uit water

Actueel

19/03

Patiënten enquete?

Wilt u meewerken aan onze patiënte...

Lees meer
16/01

Na 20 jaar afscheid nemen...

...Miranda Reuderink, onze POH-S en...

Lees meer
Archief